Καταλαβαίνοντας τις αιτίες και τα αποτελέσματα που έχει ένας παράνομος δεσμός έχουμε κάνει το πρώτο βήμα για την αναδόμηση ενός γάμου. Μεγάλη σημασία έχει, το αν η σχέση του ζευγαριού βασίζεται σε ένα πλαίσιο αγάπης και ασφάλειας όπου κάτι δεν δούλεψε σωστά ή βρίσκονται σε ένα καθεστώς χρόνιας διαμάχης και έλλειψης εμπιστοσύνης, όπου ένας εξωσυζυγικός δεσμός είναι ένα ακόμα συν στην λίστα των παραπόνων.

 

  • Συνθήκες του γαμήλιου συμβολαίου

     Υπάρχουν κάποιες συνθήκες που οδηγούν τον ένα ή και τους δυο συζύγους να αισθάνονται ότι η σεξουαλική και η συναισθηματική σχέση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί έξω από το γάμο. Για παράδειγμα, ένας άντρας του οποίου η γυναίκα έχει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Σύμφωνα με τις ηθικές αρχές του μπορεί να μην την εγκαταλείψει παίρνοντας διαζύγιο αλλά συνάπτει άλλους δεσμούς.

     Άλλη μια τέτοια περίπτωση, είναι όταν οι δυο σύζυγοι, επιλέγουν να ικανοποιούν τις σεξουαλικές και συναισθηματικές τους ανάγκες έξω από το γάμο γιατί θρησκευτικοί λόγοι ή τα παιδιά εμποδίζουν το διαζύγιο. Όταν η συμφωνία μεταξύ τους είναι ικανοποιητική χωρίς να δημιουργούν προβλήματα ο ένας στον άλλο δεν εξετάζεται το ζευγάρι παρά μόνο τα παιδιά. Αυτό γίνεται για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ένταση που βιώνουν ζώντας σε μια οικογένεια όπου οι γονείς δεν αγαπιούνται.

  • Πολιτισμικό ή φιλοσοφικό άνοιγμα σε εξωσυζυγικές σχέσεις

         Όταν σε έναν γάμο και οι δυο συμφωνούν να έχουν άλλους δεσμούς και δείχνουν να το αποδέχονται, χωρίς να δημιουργούν διαμάχες, τότε ένας θεραπευτής δεν έχει κανένα ρόλο. Εντούτοις, στην δική μας πολιτισμική κουλτούρα αυτός ο τρόπος ζωής δημιουργεί επίφοβες καταστάσεις που οδηγούν στην αποτυχία ενός τέτοιου γάμου. Αυτού του είδους οι «ανοιχτοί γάμοι» συχνά λήγουν όταν ένας από τους δυο συζύγους συναντήσει κάποιον με τον οποίο θα δημιουργήσει μια πιο δεσμευτική σχέση. Συνήθως η φιλοσοφία αυτών των σχέσεων έχει να κάνει με την εκλογίκευση των δυσκολιών που έχουν κάποιοι να διαχειριστούν το γάμο και να επενδύσουν συναισθηματικά.

  • Ένταση στο γάμο

         Η Τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει περιπτώσεις που έρχονται συχνά στα γραφεία των θεραπευτών. Οι εντάσεις προέρχονται από μια μεγάλη ποικιλία λόγων – αναπτυξιακές κρίσεις στην οικογένεια, σεξουαλική δυσκολία, οικονομικές εντάσεις, διαφορετικές αξίες ή λογική, μακροχρόνιοι γάμοι, πολλά παιδιά, πολλοί κοντινοί συγγενείς. Τέτοιες εντάσεις δημιουργούν πολλά προβλήματα και συνδέονται με ασυνείδητες δυσκολίες που αφορούν σχέσεις με το αντικείμενο.

  Η συμβολή της ατομικής παθολογίας

         Μερικοί γάμοι στιγματίζονται από εξωσυζυγικούς δεσμούς εξ’ αρχής, επειδή ένας από τους δυο συζύγους είναι τόσο φοβισμένος από την ιδέα της δέσμευσης, έτσι ώστε ο πρωτογενής δεσμός να κομματιαστεί μεταξύ πολλών ανθρώπων που κανένας τους να μην έχει ισχυρές απαιτήσεις. Η χαρακτηρολογική παθολογία επηρεάζει κάποιους στο να μη διατηρούν σταθερό σεξουαλικό ενδιαφέρον για έναν σύντροφο. Ασυνείδητα γίνεται σχάση του αντικειμένου. Όταν αυτή η κατάσταση αναγνωρίζεται από το θεραπευτή, τότε προτείνει ατομική θεραπεία μαζί με τη θεραπεία ζεύγους. Το γεγονός ότι μια τέτοια κατάσταση ενισχύεται από μια ποικιλία φόβων που αφορούν την δέσμευση, αυτό συχνά σημαίνει ότι η δέσμευση του ασθενή ως προς τη θεραπεία είναι η ελάχιστη.

         Μια ειδική περίπτωση αφορά τις συνέπειες των ομοφυλοφιλικών εξωσυζυγικών σχέσεων. Κάποιες από αυτές τις σχέσεις προηγούνται της απόφασης κάποιου να αποδειχθεί ανοιχτά την ομοφυλοφιλία του.

Οι εξωσυζυγικές σχέσεις είναι συμπτώματα ενός προβληματικού γάμου και η αποκάλυψη τους δημιουργεί κίνδυνο ή πιθανότητες για προοπτική. Συνήθως ενισχύουν τη σχάση καλού, κακού που υπονομεύει το ζευγάρι.

  • Συνθήκες του γαμήλιου συμβολαίου

     Υπάρχουν κάποιες συνθήκες που οδηγούν τον ένα ή και τους δυο συζύγους να αισθάνονται ότι η σεξουαλική και η συναισθηματική σχέση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί έξω από το γάμο. Για παράδειγμα, ένας άντρας του οποίου η γυναίκα έχει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Σύμφωνα με τις ηθικές αρχές του μπορεί να μην την εγκαταλείψει παίρνοντας διαζύγιο αλλά συνάπτει άλλους δεσμούς.

     Άλλη μια τέτοια περίπτωση, είναι όταν οι δυο σύζυγοι, επιλέγουν να ικανοποιούν τις σεξουαλικές και συναισθηματικές τους ανάγκες έξω από το γάμο γιατί θρησκευτικοί λόγοι ή τα παιδιά εμποδίζουν το διαζύγιο. Όταν η συμφωνία μεταξύ τους είναι ικανοποιητική χωρίς να δημιουργούν προβλήματα ο ένας στον άλλο δεν εξετάζεται το ζευγάρι παρά μόνο τα παιδιά. Αυτό γίνεται για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ένταση που βιώνουν ζώντας σε μια οικογένεια όπου οι γονείς δεν αγαπιούνται.

  • Πολιτισμικό ή φιλοσοφικό άνοιγμα σε εξωσυζυγικές σχέσεις

     Όταν σε έναν γάμο και οι δυο συμφωνούν να έχουν άλλους δεσμούς και δείχνουν να το αποδέχονται, χωρίς να δημιουργούν διαμάχες, τότε ένας θεραπευτής δεν έχει κανένα ρόλο. Εντούτοις, στην δική μας πολιτισμική κουλτούρα αυτός ο τρόπος ζωής δημιουργεί επίφοβες καταστάσεις που οδηγούν στην αποτυχία ενός τέτοιου γάμου. Αυτού του είδους οι «ανοιχτοί γάμοι» συχνά λήγουν όταν ένας από τους δυο συζύγους συναντήσει κάποιον με τον οποίο θα δημιουργήσει μια πιο δεσμευτική σχέση. Συνήθως η φιλοσοφία αυτών των σχέσεων έχει να κάνει με την εκλογίκευση των δυσκολιών που έχουν κάποιοι να διαχειριστούν το γάμο και να επενδύσουν συναισθηματικά.

  • Ένταση στο γάμο

     Η Τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει περιπτώσεις που έρχονται συχνά στα γραφεία των θεραπευτών. Οι εντάσεις προέρχονται από μια μεγάλη ποικιλία λόγων – αναπτυξιακές κρίσεις στην οικογένεια, σεξουαλική δυσκολία, οικονομικές εντάσεις, διαφορετικές αξίες ή λογική, μακροχρόνιοι γάμοι, πολλά παιδιά, πολλοί κοντινοί συγγενείς. Τέτοιες εντάσεις δημιουργούν πολλά προβλήματα και συνδέονται με ασυνείδητες δυσκολίες που αφορούν σχέσεις με το αντικείμενο.

  Η συμβολή της ατομικής παθολογίας

     Μερικοί γάμοι στιγματίζονται από εξωσυζυγικούς δεσμούς εξ’ αρχής, επειδή ένας από τους δυο συζύγους είναι τόσο φοβισμένος από την ιδέα της δέσμευσης, έτσι ώστε ο πρωτογενής δεσμός να κομματιαστεί μεταξύ πολλών ανθρώπων που κανένας τους να μην έχει ισχυρές απαιτήσεις. Η χαρακτηρολογική παθολογία επηρεάζει κάποιους στο να μη διατηρούν σταθερό σεξουαλικό ενδιαφέρον για έναν σύντροφο. Ασυνείδητα γίνεται σχάση του αντικειμένου. Όταν αυτή η κατάσταση αναγνωρίζεται από το θεραπευτή, τότε προτείνει ατομική θεραπεία μαζί με τη θεραπεία ζεύγους. Το γεγονός ότι μια τέτοια κατάσταση ενισχύεται από μια ποικιλία φόβων που αφορούν την δέσμευση, αυτό συχνά σημαίνει ότι η δέσμευση του ασθενή ως προς τη θεραπεία είναι η ελάχιστη.

     Μια ειδική περίπτωση αφορά τις συνέπειες των ομοφυλοφιλικών εξωσυζυγικών σχέσεων. Κάποιες από αυτές τις σχέσεις προηγούνται της απόφασης κάποιου να αποδειχθεί ανοιχτά την ομοφυλοφιλία του.

Οι εξωσυζυγικές σχέσεις είναι συμπτώματα ενός προβληματικού γάμου και η αποκάλυψη τους δημιουργεί κίνδυνο ή πιθανότητες για προοπτική. Συνήθως ενισχύουν τη σχάση καλού, κακού που υπονομεύει το ζευγάρι.