ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης & Οικογενειακής Θεραπείας

http://www.groupanalysis.gr/

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία

http://www.psychoanalysis.gr/

Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας

http://www.psychoanalysis-psychotherapy.gr/

Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία

http://www.nhpsych.gr/el/default.asp

International Psychoanalytical Association

http://www.ipa.org.uk/

Societe Psychanalytique de Paris

http://www.spp.asso.fr/