ΣΠΟΥΔΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

The Eotvos Lorand University (ELTE) - Psychology Department (Αγγλόφωνο Τμήμα Ψυχολογίας)

http://www2.ppk.elte.hu

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών - Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

http://www.ppp.uoa.gr/

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών - Τμήμα Ψυχολογίας

http://www.panteion.gr/

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Ψυχολογίας

http://www.auth.gr/

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Κοινωνικών Επιστημών - Τμήμα Ψυχολογίας

http://www.psychology.uoc.gr/

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

http://ppp.uoi.gr/