1. Ο ψυχολόγος, ασχολείται με τη μελέτη, την κατανόηση και την ερμηνεία των ψυχικών φαινομένων και τις εκδηλώσεις φυσιολογικής ή παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, τόσο των ατόμων όσο και των κοινωνικών ομάδων. Κύριο έργο του ψυχολόγου είναι η διερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής και γενικότερα όλων των ψυχικών φαινομένων. Ο ψυχολόγος διευκολύνει τον θεραπευόμενο στην αναγνώριση των καταστάσεων που είναι δυσλειτουργικές γι' αυτόν και συμβάλλει στην αντιμετώπισή τους.
 2. Το επάγγελμα του ψυχολόγου διέπεται από Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Η εχεμύθεια είναι κάτι που χαρακτηρίζει έναν ψυχολόγο. Το απόρρητο μεταξύ ψυχολόγου-πελάτη είναι ηθικά και νομοθετικά κατοχυρωμένο και ισχύει απαρέγκλιτα για κάθε επαγγελματία. Η απόλυτη εχεμύθεια είναι εξασφαλισμένη και κατοχυρώνεται και νομικά από το άρθρο 9 για το επαγγελματικό απόρρητο του νόμου 991/1979. Μέσα από αυτές τις αρχές διασφαλίζεται η εχεμύθεια, το απόρρητο και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 3. Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και το έργο του Ψυχολόγου ορίζονται ρητώς από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της χώρας µας όπου, σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες του Ψυχολόγου (Νόμος 991/1979, Φ.Ε.Κ.278, τ. Α’, 20.12.1979), «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», ορίζεται (στο άρθρο 1, παράγραφος 1) ότι: «Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται µόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται µε τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους».
 4. Ένας ψυχολόγος πρέπει να έχει πτυχίο ψυχολογίας και να κατέχει την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου. Κάποιοι διστάζουν να επισκεφθούν ψυχολόγο, είτε επειδή δεν ξέρουν τι ακριβώς κάνουμε είτε επειδή φοβούνται, χωρίς να το συνειδητοποιούν, να έρθουν σε επαφή με τον εαυτό τους.
 5. Η ψυχική υγεία μας αφορά όλους και χρειάζεται την προσοχή και τη φροντίδα μας καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη σωματική. Οι ασθενείς με σοβαρά ψυχικά νοσήματα πεθαίνουν από σωματικά νοσήματα κατά μέσο όρο 25 χρόνια νωρίτερα από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Έχουν, επίσης, διπλάσια πιθανότητα να νοσούν και από σωματικά νοσήματα. Το ίδιο ισχύει για τους ασθενείς από σωματικά νοσήματα που έχουν αυξημένη νοσηρότητα σε ψυχικές διαταραχές.
 6. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας:
  1. 1 στους 4 ανθρώπους είναι πιθανό να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας κατά την διάρκεια της ζωής του.
  2. 1 στους 5 εφήβους στην Ευρώπη αντιμετωπίζει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα τουλάχιστον σε κάποια δεδομένη στιγμή.
  3. 3 στις 4 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναφέρουν τον κίνδυνο εκδήλωσης ενός τουλάχιστον ψυχοκοινωνικού προβλήματος στο χώρο εργασίας (πηγή: EU-OSHA).